Energia alternativă la nordul Moldovei este accesibilă


O problemă constituie faptul că majoritatea populaţiei din ţările în curs de dezvoltare este afectată permanent de diverse dificultăţi economice, ecologice, sociale ş.a. Lipsa zăcămintelor petroliere, carbonifere şi a gazelor naturale creează dependenţă energetică faţă de statele care posedă un surplus energetic.


R. Moldova se află în situaţie de criză energetică şi ecologică, costurile la gazele naturale şi carburanţi devin tot mai costisitoare şi practic sunt inaccesibile pentru populaţia de rând. Şi această situaţie de criză se formează din mai multe motive, cel mai important fiind nevalorificarea resurselor regenerabile naturale şi acvatice ale ţării, utilizarea lor ar condiţiona o schimbare radicală în sensul reducerii consumul energiei electrice, carburanţilor şi a gazelor naturale care sunt importante din alte state la preţuri foarte înalte.


În mai multe cazuri Resursele de apă devin tot mai poluate, fapt care duce la înrăutăţirea stării sănătăţii populaţiei şi mediului ambiant.


O soluţie preponderent eficientă în normalizarea unor asemenea proble me îşi propun ecologiştii din nordul Moldovei, în special echipa ecologică Ormax, care în colaborare cu organizaţia Inter Solidar France, a elaborat programul „Soluţii inovatoare şi durabile pentru dezvoltarea rurală în Republica Moldova", program susţinut de organizaţia Church World Service.


Programul are ca scop informarea, educarea populaţiei şi instruirea a 60 de persoane delegate de la ONG – uri locale şi a primăriilor satelor din regiunea de nord a ţării. Accentul s-a pus pe domeniul ce ţine de utilizarea şi construcţia sistemelor ecologice de energie alternativă la nivel local. În urma atelierelor de lucru participanţii vor fi capabili să utilizeze şi să construiască: cuptoare solare, panouri solare, uscătoare solare de fructe, legume şi plante medicinale.
Modulul II de instruire, prevede organizarea atelierului de lucru „Sanitaţie ecologică şi durabilă", unde se promovează conceptul de utilizare şi construcţie a veceurilor uscate Ecosan şi sistemelor de epurare a apei de tip ZUC (zone umede construite).


Pentru promovarea pe scară regională a sistemele ecologice de energie alternativă, tinerii voluntari de la organizaţia Ormax, din regiunile rurale a raionului Drochia, organizează expoziţii de sisteme alternative de energie regenerabilă confecţionate la nivel local din materiale disponibile pentru populaţia ţării.


Primul seminar şi atelier din cadrul proiectului „Soluţii inovatoare şi durabile pentru dezvoltarea rurală în Republica Moldova", a fost prezentat pe data de 18 aprilie 2012, în satul Chetrosu, raionul Drochia.


Colectoarele solare care au fost confecţionate au şi fost instalate la o casă de copii de tip familial. Alte ateliere de lucru au fost organizate în or. Drochia precum şi în localităţile Dominteni, Hăsnășenii Mari, Zgurița, Țarigrad și alt.
La rândul lor 60 de beneficiari ai programului „Soluţii inovatoare şi durabile pentru dezvoltarea rurală în Republica Moldova", încep să adopte conceptul de utilizare a energiei regenerabile în localităţile din care sunt delegaţi de către Autorităţile Publice Locale din nordul Moldovei.


Un prim rezultat al acestui proiect ar însemna că în localităţile rurale pe acoperişurile caselor și a instituţiilor de educaţie şi învățământ deja apar și vor apărea sisteme de energie alternativă, scopul cărora vor constitui salvarea considerabilă a mediului ambiant şi reducerea cheltuielilor pe care le suferă populaţia în urma consumului de energie electrică şi a gazelor naturale.


Roman Bespalico - ACT Ormax

Avem 14 vizitatori și nici un membru online

Eco Expert

Visitatori