Apă și sanitație sigură, protecția și tratarea apelor

Pe data de 22 mai 2016 Centru ecologic de inovații sociale - Ormax a organizat Seminarul și Atelier de lucru "Apă și sanitație sigură, protecția și tratarea apelor reziduale prin tehnologii ecologice inovative".

 

Scopul seminarului a fost de a informa și de a instrui publicul interesat cu procesul ce ține de protejarea apelor de suprafață prin confecționarea și utilizarea veceurilor uscate și stațiilor autonome de epurarea apelor reziduale.


La acest eveniment au participat experți locali și internaționali din domeniul protecției resurselor acvatice. Experții de la Centrul ecologic "Ormax" au prezentat modulul despre construcția și utilizarea stațiilor autonome de epurare, care funcționează în baza tehnologiilor de zone umede construite. Modulul despre sanitație sigură a fost prezentat de către Natalia Dejean de la Asociația "InterSolidar" France.


Ca alternativă la sistemele de sanitație care se folosesc în Moldova, expertul din Franța a propus pentru marea majoritate a populației din R. Moldova să utilizeze sistemul Ecosan. Sistemul Ecosan este unul dintre cele mai ecologice sisteme din domeniul sanitației sigure. Acest sistem nu afectează solul și apele de suprafață, deșeurile care se acumulează în containerele de stocare după un timp anumit se transformă în compost care mai apoi poate fi utilizat în agricultură ca fertilizant organic.


La eveniment au participat 26 de persoane interesate de tehnologiile inovaționale ecologice, persoane care s-au încadrat în proiect ca beneficiari direcți și indirecți.
Pentru cei interesați de Eco-tehnologii inovaționale a fost organizată o sesiune, în special, despre construcția și funcționarea echipamentelor și tehnologiilor de tip zonă umedă construită, stație autonomă de tratarea apelor reziduale, veceuri uscate Ecosan etc.


https://picasaweb.google.com/112395394568126778430/6303206955252528657


Participanții la instruirile organizate de către membrii CEIS "Ormax" au beneficiat de suport informațional și de broșura "Eco-tehnologii inovatoare la tine n comunitate" în care sunt descrise tehnicile de aplicare la nivel individual și comunitar.


Aceste activități au fost organizate în cadrul programului "Promovarea tehnologiilor de energie regenerabilă (RET) pentru dezvoltare rurală în contextul schimbărilor climatice" care este elaborat de către organizațiile CEIS Ormax Moldova, RCDA Georgia și Centrul RSS Drvar din Bosnia. Partenerii și finanțatorii programului: CWS Europe și Fundația Week of Compassion.


Centrul Ecologic de Inovații Sociale - Ormax

Avem 11 vizitatori și nici un membru online

Eco Expert

Visitatori