Ne propune să introducem ecotehnologiile inovatoare ecologice în R. Moldova


Evenimentul creat de Asociaţia pentru tineret „Ormax” din Drochia a generat mai multe dispute în jurul subiectelor ce ţin de ecotehnologii, discuţiile fiind axate în jurul problematicii date, aspectelor ce ţin de implementarea de echipamente componente ale unei „economii verzi”.


Ţinem să spunem, din start, amploarea impozantă şi caracterul novator al proiectului dezvoltat de AT „Ormax”, care se constituie dintr-o clădire în care totul este ecologic: imobilul are întreg spectrul de conectări la resurse ecogenerabile şi eficient energetice, care face tractivă pentru persoanele interesate să vină în vizite de studiu.


Ecotehnologiile, care sunt mai puţin implementate în Republica Moldova, din considerente de pasivitate a populaţiei, ar putea să îi pună în dificultate pe oameni doar explicării terminului, însăşi esenţa şi componentele acesteia sunt destul de simple şi uşor aplicabile în diferite locaţii şi pentru diverse necesităţi. Cînd eşti la Centrul Social Inovaţional Sociale Ormax, te afli într-un mediu plin de inspiraţie, creativitate, performanţă, inventivitate, se simte o energie puternică ce te conduce spre realizarea unor idei pe care nu leai conceput anterior.


Ce vei afla, în plan personal, vizitînd această locaţie? Evident, structurile amplasate în jurul clădirii - colectoarele solare sunt vizibile, tot acolo se vede amplasat filtrul biologic adică stație de epurare apelor menajere, tot acolo panouri fotovoltaice, platforme de compostare, colector de ape pluviale, seră ecologică pentru creșterea legumelor, stație pentru producerea biogazului la nivel de gospodărie, turbină eoliană și altele.


Se face impresia că aici are loc un circuit închis al lucrurilor ce pot fi preluate de la natură: apa, soarele, căldura, epurarea apei, energia electrică, sistemul de ventilatoare...Tot aici: un cuptoraş solar şi uscătorul solar de fructe şi legume.

 

Ce poţi afla în plan profesional? Poţi să afli paşii concreţi de utilizare a echipamentelor din cohorta celor enumerate mai sus, le poţi confecţiona chiar aici, în atelierul Centrului Social Inovator. Din asta poţi învăţa cum să porneşti o afacere în propriul beneficiu, adică reducerea consumului de energie electrică, energie termică, gaz, evacuarea deşeurilor... Şi, cel mai important, nu sunt necesare careva abilităţi speciale în confecţionarea acestor utilaje, dar şi exploatarea lor este destul de simplă.


Astfel Conferinţa Naţională de ecotehnologii de la Ţarigrad devine nu doar un atelier de muncă, ci de concepte. Aceste lucruri au fost exprimate în abordările făcute de Oleg Rotari, preşedinte ACT „Ormax”, Sergiu Andreev (Asociaţia Wisdom din Chişinău), Silviu Răcilă (Asociaţia „Renaşterea Rurală” din Tohatin, mun. Chişinău) şi, subsemnatul, Gheorghe Şova (AO „Alianţa între generaţii” din Făleşti).


Ce competenţe au acumulat participanţii la Conferinţa de la Ţarigrad? Arta de a transforma gîndurile în acţiuni, plăcerea să o transformi în utilitate. Aici intri în contact cu experţi în domeniu, cu persoane care au încercat şi aplicat unele echipamente în localităţile din care provin.


Dar, cel mai important, aici ai ocazia să interacţionezi cu oameni pasionați, cu visuri şi ambiţii, să găseşti energia pozitivă şi cunoştinţele pentru a-ţi îmbunătăţi viaţa chiar acum. Aici sunt puse la dispoziţie resurse, competenţe, entuziasm şi stare de spirit. Conferinţa Naţională de ecotehnologii a fost un eveniment care poate influenţa viaţa.


Nu vom vorbi ca despre un fenomen, dar anume astfel a catalogat conferinţa domnul Iurie Lupu, primarul comunei Hădărăuţi (Ocniţa). În acelaşi context s-a exprimat şi domnul primar Valerian Cecan din comuna Mihăilenii Vechi (Rîşcani), pentru care aceste subiecte legate de ecotehnologii a adunat împreună atîtea persoane pasionate deja de ecotehnologii.


Indirect, a fost şansa multora dintre participanţi de a culege informaţii din interior, din prima sursă. A fost şansa persoanelor care doresc să trăiască conştient, şansa persoanelor în căutare de inspiraţie, în căutare de reducere a cheltuielilor pentru resursele energetice, de aceea la conferinţa s-a simţit şi o atmosferă benefică, publicul variind de la beneficiari pînă la echipe de implementare de proiecte ecotehnologice.


Şi tot aici, în cadrul Conferinţei Naţionale de ecotehnologii a fost pusă baza discuţiei asupra cooperării între persoane, instituţii, ONG-uri, care se poate realiza în cadrul unei Reţele Naţionale a utilizatorilor de ecotehnologii.
Gheorghe Şova

Avem 10 vizitatori și nici un membru online

Eco Expert

Visitatori