Împreună suntem mai puternici


Reunind peste 270 de persoane la nivel national Proiectul “Crearea reţelei Naţionale a utilizatorilor de ecotehnologii” a devenit o platformă de socializare, informare şi creare de resurse în ceea ce priveşte temele de dezvoltare durabilă, în special eco-tehnologiile promovate în Republica Moldova, contribuind semnificativ la consolidarea comunităţii de utilizatori de ecotehnologie.


Cum a fost posibilă întrunirea a unui număr important de persoane pentru a discuta aspecte ce ţin de „energia verde”?


S-a procedat în cadrul unui proiect ambiţios, care era compus din organizarea a 10 întruniri zonale a utilizatorilor sau potenţialilor utilizatori de echipamente ecotehnologice + de la colector solar, groapa de biogaz, filtrul de epurare a apei menagere, cuptoraşul solar sau uscătorul solar de fructe şi legume pînă la wc-ecosan, alte elemente ce ţin de aspectele tehnice de confecţionare a acestor echipamente în condiţii casnice.


Iar echipa de implementare folosea întreg spectrul de posibilităţi şi oportunităţi în organizarea de ateliere de lucru, aspectul interesului faţă de conceptul de ecotehnologii şi crearea unei reţele de utilizatori fiind mai mult decît o intrigă sau curiozitate.
În acest aspect, am coordonat, acolo unde am găsit mai multă deschidere, cu persoane interesate, fermieri, tineri disponibilizați, autorităţi locale din diverse comunități a raioanelor Drochia, Rîșcani Fălești, Edineți, Ungheni, Orhei, Cahul, Floreşti nişte ateliere care au comasat aspectul teoretic de cooperare şi unire a eforturilor cu o prezentare demonstrativă a colectorului solar.


Deopotrivă, în faza finală de proiect ne-am deplasat timp de două zile la un aşezămînt de cult religios, care aplică pe larg elemente de ecotehnologii create de echipa Ormax. Şi toate acestea au permis o formulare a misiunii şi tendinţelor de dezvoltare, aplicare, utilizare a ecotehnologiilor, la care au participat, feţe bisericeşti de la Episcopia de Edineţi şi Briceni sau de la Mănăstirea Zăbriceni.


Astfel, Reţeaua Naţională a utilizatorilor de ecotehnologii urmează să devină principala platformă de comunicare şi informare dedicată ecotehnologiilor.


Care sunt provocările în cadrul desfăşurării activităţilor de identificare a persoanelor interesate de ecotehnologii? În anumite perioade, în anumite locuri, am simţit un interes deosebit faţă de aceste aspecte, atîta doar că fiecare participant mereu iniţia discuţiile din perspectiva resurselor financiare de care dispune.


Apoi, neîncrederea unor persoane de a fi capabili să confecţioneze un careva utilaj, fiind mai degrabă să creadă că pentru a confecţiona asemenea articole sunt necesare de cunoştinţe inginereşti. Lucrurile par să fi declanşat deja un interes, lumea caută să se informeze, să conceapă careva modificări în structura instalaţiilor de care dispune.


Aceasta necesită însă o perioadă de timp mai îndelungată, iar Reţeaua utilizatorilor de ecotehnologii ar fi acea pîrghie de interferenţă între dorinţele consumatorilor, capacităţile lor de a face o mică investiţie şi, poate cel mai important lucru, e să transmită aceste cunoştinţe şi experienţe altor persoane.


Pentru anul 2015 începând cu 05 aprilie 2015 echipa Ormax în colaborare cu partenerei săi va iniția o serie de instruiri în domeniul utilizării energiei regenerabile ecologice, organizate sub formă de seminare și ateliere de lucru la Centrul Ecologic de Inovații Sociale - Ormax.


Gheorghe Șova - coordonator de proiect

Avem 9 vizitatori și nici un membru online

Eco Expert

Visitatori