Biogazul produs în R. Moldova poate acoperi golurile energetice din țară


Instalația pentru obținerea biogazului funcționează și este în fază de testare pentru a fi promovată în timpul apropiat de către AO Ormax pe plan național. Realizarea ce ține construcția stației de biogaz a fost efectuată în cadrul proiectului "Dezvoltăm agricultura ECO prim îmbinarea surselor energetice regenerabile", proiect administrat de AO "Femeia Rurală" fiind susținut programului Programul de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD Moldova.


În acest proiect echipa Ormax este responsabilă de construcția stației de biogaz și promovarea conceptului de îmbinare a surselor energetice. Biogazul este considerat cu adevărat combustibilul prezentului și a viitorului deoarece este o sursă regenerabilă și ecologică. Biogazul nu aduce prejudicii mediului, din contra soluționează multe problemele de gen economic, inclusiv și cele ce țin de poluarea resurselor naturale și acvatice.


Însă în prezent în R. Moldova, resursele acvatice din zonele rurale sunt poluate cu diverse impurități din cauză că populația nu cunoaște cum corect să protejeze mediul și să valorifice deșeurile de grajd, fermierii nu cunosc despre Eco-tehnologii accesibile și despre utilizarea acestora în scopul de a reduce cheltuielile din gospodării și impactul negativ asupra mediului ambiant.


- De ce în Moldova nu se utilizează pe larg tehnologia de a obține biogaz din deșeuri menajere?
Este o întrebare care trebuie de pus în fața agențiilor de resort, de oarece țara noastră la moment este dependentă în totalmente de energie convențională importată din țările vecine. Ministerele și agențiile de resort din Moldova trebuie cât mai urgent să-și îndrepte cursul spre dezvoltarea industriei de producere a biogazului la nivel de regiune, comunitate și chiar gospodărie.


Am obținut biogaz și am înțeles că nu este complicat de a obține acest produs valoros și necesar pentru țara noastră. Biogazul este: căldură, energie, combustibil pentru transport, energie electrică și securitate energetică.


Biogazul soluționează problemele ce țin de deșeuri menajere și cele de grajd în sens clar se reduce considerabil poluarea resurselor de apă potabilă la țară. Utilizând deșeurile menajere și de grajd pentru a produce biogaz, în final obținem metan și un fertilizant organic de înaltă calitate pentru restabilirea solurilor din Moldova care în fiecare an degradează. A menționat Oleg Rotari președinte AO Ormax.


Ca exemplu, cele mai multe instalații de biogaz de mărimi medii și mici sunt construite în China. În anii 1990 în China funcționau 10 milioane de instalații de biogaz, care produceau 7 miliarde M3 de metan pe an. În 2010 deja funcționau mai mult de 20 milioane de instalații de biogaz. China este astăzi liderul mondial în introducerea tehnologiei de biogaz.


Producția totală de biogaz din țară depășește de 14 miliarde m3 / an. În același timp, China exportă și biogaz și motoare pe baza acestui combustibil în mai mult de 20 de țări. Potrivit experților, China va deveni un lider mondial pentru producerea de biogaz până în 2020.


- Este foarte uimitor ce rezultate mari obține lumea pe plan mondial. În special am vrut să inițiem dezvoltarea acestui segment și în Moldova de asta și am acceptat solicitarea de a construi stația de biogaz cu scopul de a promova acest concept pe plan regional și național.


În acest an vom veni în ajutor cu consultații și instruiri pentru publicul care este interesat de utilizarea energiei regenerabile și construcția colectoarelor solare, uscătoriilor solare și a stațiilor de biogaz a menționat Oleg Rotari președintele AO Ormax.
Această realizare ne demonstrează clar cum se poate de valorificat deșeurile menajere combinând în sine câteva opțiuni pentru a reduce impactul negativ asupra resurselor acvatice și naturale. Știm cu toții că în zonele rurale pânza freatică este contaminată de nitrați.


Principalele surse de poluare sunt gunoiștile amplasate pe tot teritoriul țării, complexele animaliere situate în apropierea surselor de apă, WCurile neamenajate, lipsa reţelelor de canalizare etc. Inițierea procesului de preparare și utilizare a biogazului din deșeurile de grajd va soluționa câteva probleme serioase care afectează vertiginos populația din R. Moldova, principalele probleme care pot fi soluționate pe această cale sunt: reducerea impactului negativ asupra mediului ambiant, reducerea dependenței de carburanți din domeniul energetic și a treia soluție este restabilirea fertilității solurilor prin aplicarea pe terenurile agricole a fertilizatului organic care s-a format în urma degajării în Bio-reactorul pentru producerea biogazului.


Numai în așa mod vom soluționa multe probleme de gen ecologic, economic, social și agroalimentar. Conceptul tehnic și mai multe informații ce țin de utilizarea deșeurilor de grajd pentru obținerea biogazului îl vom oferi în cel mai apropiat timp promovând acest concept pe plan regional și național.


Avantajele biogazului:
- Utilizarea biogazului reduce cheltuielile proprii de energie şi surplusul de energie electrică poate fi vândut reţelei publice
- Reducerea mirosului la prelucrarea gunoiului într-o centrală pe biogaz
- Producerea biogazului reduce riscul de poluare a apelor subterane cu gunoi de grajd, deoarece emisiile de azot sunt înlăturate
- Nămolul din instalaţiile de biogaz oferă perspective pentru agricultura organică. Fermierii pot refuza îngrăşămintele comerciale
- Biogazul este o formă regenerabilă de energie. Utilizarea lui este neutră din punct de vedere a emisiei de CO2 şi reduce necesitatea importului de gaze naturale în Republica Moldova.


Alexandru Barbăroș - echipa Ormax

Avem 5 vizitatori și nici un membru online

Eco Expert

Visitatori