Acceptăm Sanitația Ecologică Sigură


Acest program se realizează în cadrul proiectului „Primul Centru Ecologic Regional de Inovaţii Sociale: promovarea eco-tehnologiilor inovatoare pentru dezvoltare în Moldova”, care prevede un şir de măsuri pentru introducerea în zonele rurale conceptul de Veceu Ecologic (Ecosan veceu ecologic uscat, care funcţionează în baza separării urinei de masele fecale, care apoi, după tratare, se folosesc în agricultură ca fertilizant organic).


Primele etape de realizare a programului ce ţine de promovarea sanitaţiei ecologice pentru protecţia resurselor de apă s-a început cu organizarea seminarului şi atelierului de lucru privind Promovarea Sanitaţiei Sigure Ecosan şi protecţia resurselor acvatice prin filtru biologic ZUC (construcţia sistemului de epurare a apelor reziduale Zone Umede Construite).


Acest eveniment a întrunit 23 de participanţi la seminarul teoretic care a fost organizat în or. Drochia. Experţii locali au instruit şi au informat participanţii seminarului despre toate sistemele de sanitaţie şi despre situaţia în care se află zonele rurale privind poluarea pânzei freatice cu nitraţi care provin din toaletele de tip latrină şi reziduuri de deşeuri organice.


La seminarul teoretic a fost demonstrat efectul benefic pentru mediul ambiant în ce priveşte utilizarea obiectelor de sanitaţie sigură Ecosan. A fost demonstrat Principiul de funcţionare a acestui sistem, bazat pe deversarea urinei şi a maselor fecale în două compartimente separate.


Participanţi beneficiarii proiectului (membri - ONG, Autorităţi publice locale, fermieri, tineri disponibilizaţi, grupuri de femei, persoane vulnerabile şi massmedia) au învăţat de la organizatorii seminarului, cum funcţionează un veceu uscat Ecosan şi cum funcţionează o staţie de epurare a apei menajere.


La seminar au participat experţi în domeniul dat, ingineri care construiesc obiecte de asemenea tip. Ţinând cont că seminarul a fost organizat în deosebi pentru populaţia din zonele rurale, s-a accentuat ideea de a utiliza deşeurile tratate în agricultură.


Experţii au menţionat că, după o perioadă de stocare în containerele speciale Ecosan, deşeurile pot fi utilizate în agricultură ca fertilizator organic. Inginerul şi constructorul de veceuri Ecosan domnul Victor Donţu a susţinut ideea că Sistemul Ecosan nu poluează mediul ambiant, dimpotrivă, contribuie la protecţia pânzei freatice. Spre deosebire de toaletele de tip latrină — cel mai răspândit tip de toaletă în regiunile rurale din Moldova — toaletele „EcoSan” nu poluează apele de suprafaţă.


Să nu uităm că, la moment 75% din fântânile din zonele rurale ale Moldovei sunt deja contaminate şi cauzează probleme severe de sănătate populaţiei, şi mai cu seamă copiilor, a menţionat domnul V. Donţu.


Economii şi avantaj - teorie şi demonstrare


La seminarul „Promovarea Sanitaţiei Sigure Ecosan şi protecţia resurselor acvatice prin filtre biologice” s-a accentuat faptul că toaletele de tip „Ecosan” nu utilizează apă, aici este cazul de menţionat că este un avantaj mare comparativ faţă de toaletele convenţionale cu jet de apă care folosesc în jurul la 25 litri de apă/ persoană pe zi.

 

Un alt avantaj este că toaletele uscate nu necesită de a fi conectate la sisteme de canalizare – care sunt costisitoare şi risipesc poluanţi în apele de suprafaţă.


Seminarul teoretic s-a finisat cu ideea acceptată de majoritatea participanţilor că veceurile de tip „Ecosan” este soluţia cea mai bună şi convenabilă pentru localităţile rurale din R. Moldova, unde majoritatea populaţiei nu are acces la o sanitaţie sigură şi echitabilă.


Etapa a doua a seminarului şi atelierului Promovarea Sanitaţiei Sigure Ecosan şi protecţia resurselor acvatice prin filtru biologic ZUC (construcţia sistemului de epurare a apelor reziduale Zone Umede Construite) a constat în demonstrarea unui obiect funcţionabil de tip Ecosan.


Pe data de 17 noiembrie 2013 echipa de implementare a proiectului în comun cu unii din beneficiarii proiectului s-au deplasat la Muzeul fermierului din satul Cotova, raionul Drochia, unde funcţionează un veceu ecologic individul Ecosan. În urma acestei demonstrări, participanţii seminarului au decis să construiască şi ei la casele lor veceu ecologic individul Ecosan.


Acum rămâne ca membrii echipei Ormax să organizeze livrarea şi distribuirea scaunelor speciale pentru Ecosan cu separe specială pentru asigurarea unei bune funcţionalităţi a obiectelor de sanitaţie sigură care se vor construi începând cu anul 2014 în zonele rurale din R. Moldova, prevăzute în cadrul programului de promovare a sanitaţiei ecologice pentru protecţia resurselor de apă potabilă şi asigurarea sanitaţiei sigure pentru populaţia din zonele rurale.


Echipa Ormax

Avem 10 vizitatori și nici un membru online

Eco Expert

Visitatori