Energia regenerabilă vine în Moldova


În cadrul activităţilor preconizate în cadrul proiectului „Primul Centru Ecologic de Inovaţie Socială, promovarea tehnologiilor ecologice pentru dezvoltarea durabilă în Moldova” vom realiza diverse ateliere de lucru pe următoarele teme: utilizarea energiei solare şi eoliene, protecţia resurselor acvatice şi naturale, utilizarea şi gestionarea deşeurilor solide şi menajere.

 

Timp de un an, în diverse comunităţi din R. Moldova, vor fi organizate nouă ateliere de lucru, în cadrul cărora vor participa persoane interesate şi curioase chiar de confecţionarea şi utilizarea tehnologiilor ecologice inovaţionale.


Participanţii şi beneficiarii proiectului vor fi instruiţi în domeniul ce ţine de tehnologiile şi de confecţionare a Colectoarelor solare pentru încălzirea aerului în obiecte de locuit şi a apei menajere pentru uz casnic şi industrial, staţii de iepurare a apei şi obiecte de sanitaţie sigură Ecosan.


Ca rezultat, vor fi construite 26 de instalaţii solare pentru încălzirea apei menajere, 20 de staţii mici de compost, obiect de sanitaţie ecologică Ecosan, staţie de epurare a apei şi filtre biologice. Pentru promovarea şi demonstrarea Ecotehnologiilor, la finele proiectului, în vara anului 2014, va fi deschis Primul Centru Ecologic de Inovaţie Socială. Centrul ecologic va oferi consultanţă gratuită şi suport tehnic pentru comunităţile care sunt cointeresate în utilizarea energiei regenerabile ecologice pentru dezvoltarea durabilă în R. Moldova.


La nordul R. Moldovei Centrul ecologic va fi reprezentat de ACT Ormax din r. Drochia, filialele centrului vor fi reprezentate în regiunea centru de către AO Renaşterea Rurală (comuna Tohatin, mun. Chişinău) şi, la nordvestul ţării, de către AO „Alianţa între Generaţii” din Făleşti. În comun organizaţiile ecologice vor crea prima reţea ecologică de utilizatori a energiei ecologice regenerabile şi tehnologii ecologice inovaţionale pentru dezvoltarea durabilă în R. Moldova.


Reţeaua ecologică va avea drept scop de a promova pe scară largă tehnologiile inovatoare ecologice, accesibile pentru marea majoritate a populaţiei din R. Moldova. Schimbul de experienţă între membrii reţelei va asigura dezvoltarea şi creşterea reţelei ecologice pe plan local, regional şi naţional. Partenerii străini - organizaţiile WECF Germania şi InterSolidar Franţa vor acorda consultanţă în ce priveşte construcţia şi utilizarea inovaţiilor ecologice.


Grupul de experţi naţionali şi străini vor oferi diverse proiecte tehnice pentru construcţia echipamentelor demonstrative în ceea ce priveşte utilizarea energiei regenerabile. Proiectul „Primul Centru Ecologic de Inovaţie Socială, promovarea tehnologiilor ecologice pentru dezvoltarea durabilă în Moldova” este elaborat de ACT Ormax.

 

Partenerii şi susţinătorii activităţilor din proiectul „Primul Centru Ecologic de Inovaţie Socială, promovarea tehnologiilor ecologice pentru dezvoltarea durabilă în Moldova” sunt: UNDP programul SPG Fondul Global de Mediu, programul Sector Rec, organizaţiile Church World Service şi Women in Europe for a Common Future.


Proiectul se va finaliza cu organizarea conferinţei internaţionale în domeniul utilizării energiei ecologice regenerabile pentru dezvoltarea durabilă în R. Moldova.


Echipa Ormax și partenerii de implementare a proiectului

Avem 16 vizitatori și nici un membru online

Eco Expert

Visitatori