Tehnologii Eco pentru fermierii din Moldova

La maximum, marea majoritate din fermieri utilizează în agricultură pesticide și fertilizanți chimici, care sunt foarte scumpi și periculoși pentru sănătatea populației și mediul ambiant.
Energia regenerabilă nu este utilizată pe deplin, până în prezent deșeurile organice nu se folosesc în agricultură ca fertilizator în scopul restabilirii calității solului. Această situație pune în pericol biodiversitatea și calitatea mediului ambiant din R. Moldova.


Păşunatul intensiv şi nereglementat în ecosistemele naturale a provocat degradarea acestora prin afectarea structurii biocenotice, trofodinamice şi distrugerea biotopurilor, conducând la intensificarea proceselor de diminuare a efectivului de taxoni ai biodiversităţii – atât floristici, cât şi faunistici. Resursele genetice ale multor plante autohtone au fost pierdute definitiv.


Deșeurile de grajd care fiind lipsite de un tratament poluează resursele de apă potabilă. În R. Moldova 70% din resursele de apă potabilă în zonele rurale sunt contaminate cu substanțe organice și chimice.
Poluarea ecosistemelor acvatice cu pesticide spălate din agroecosistemele adiacente, cu deşeuri industriale, cu dejecţii de la complexurile animaliere şi de prelucrare a materiei prime, cu ape reziduale comunale a cauzat nu numai distrugerea unor specii de plante inferioare şi superioare, a grupelor de microorganisme bacteriofage, de animale vertebrate şi nevertebrate, dar şi intensificarea proceselor de eutrofizare a apelor de suprafaţă, de dereglare a funcţionalităţii şi echilibrului ecologic.


Soluționarea problemelor din sectorul agrar, care au un impact ecologic major, poate fi realizată prin promovarea și administrarea mai multor obiective ce ține de utilizarea tehnologiilor ecologice. Utilizarea energiei regenerabile este imperativul zilei de azi a fermierului și producătorilor agricoli din R. Moldova. Fermierii din Moldova au nevoie de suport informațional și financiar, educație și informare pe plan de restabilire a sectorului agrar.


Un proiect, care perfect se integrează în promovarea agriculturii durabile și utilizarea energiei regenerabile, prin diferite tehnici inovatoare, este proiectul „Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile în Moldova".


Acest proiect propune protecția mediului ambiant și reducerea sărăciei, dezvoltarea agriculturii durabile prin utilizarea tehnologiilor ecologice inovatoare.
Proiectul „Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile în Moldova" este elaborat și administrat de Institutul Social Ecologic din Polonia în co aborare cu AO Cutezătorul și ACT Ormax din R. Moldova.
Grupul țintă pentru proiectul dat îl constituie peste 200 de fermierii, producătorii agricoli și persoanele interesate în domeniul dezvoltării agriculturii ecologice.

 

În cadrul proiectului, participanții la activitățile proiectului, au posibilitatea de a se Proiectul „Eco-tehnologii și tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile în Moldova" este elaborat și administrat de către Institutul Social Ecologic din Polonia în colaborare cu AO Cutezătorul și ACT Ormax din R. Moldova.


Proiectul dat este co-finanţat de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare 2012 al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone și organizația Church World Service. Scopul principal al proiectului este să reducă sărăcia în zonele rurale din R. Moldova prin ameliorarea productivității şi utilizarea eco-tehnologiilor inovatoare în domeniul agriculturii ecologice.


Grupurile ţintă ale proiectului au constituit peste 200 de fermieri şi persoane interesate în dezvoltarea Agriculturii Ecologice din raioanele Făleşti şi Drochia care au participat la 3 sesiuni de training teoretico - practice cu privire la utilizarea energiei regenerabile în agricultură, toaletelor uscate cu biofiltre şi compostarea deşeurilor biodegradabile.
Pentru coordonarea proiectului, în fiecare regiune au fost create comitete de coordonare, care au elaborat criterii de selectare a participanţilor la acest proiect. În total au fost selectaţi 10 persoane care sunt interesaţi şi motivaţi în dezvoltarea agriculturiiecologice.


Comitetul principal de coordonare a proiectului „Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile în Moldova", până în prezent a reuşit să implementeze următoarele activităţi:


a) Vizita de studiu în Polonia, din cadrul căreia au fost vizitate gospodării individuale de fermieri şi instituţii din domeniul energiei regenerabile alternative.
b) Seminare şi ateliere de lucru în domeniul utilizării energie ecologice regenerabile.
c) Seminare şi ateliere de lucru în domeniul Sanitaţiei ecologice.
d) Seminare şi ateliere de lucru în domeniul fabricării şi utilizării compostului în agricultură durabilă.
În scopul promovării tehnologiilor ecologice inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii ecologice, vor fi editate şi distribuite fermierilor 3 buletine informative, peste 10000 de pliante.
Proiectul va finaliza cu o conferinţă finală în municipiul Bălţi.


Ecotehnologia.Info

Avem 9 vizitatori și nici un membru online

Eco Expert

Visitatori