ACT Ormax - realizări în domeniul dreptului la Apă şi Sanitaţie sigură


Populaţia rurală din Moldova se află într-o situaţie critică în ceea ce priveşte realizarea dreptului la apă potabilă şi sanitaţie sigură. Actualmente, există mari diferenţe privind accesul la sisteme îmbunătăţite de apă şi sanitaţie între populaţia rurală şi urbană.


Conform datelor oficiale pentru anul 2009, doar 55% din populaţie avea acces la sisteme îmbunătăţite de alimentare cu apă potabilă, inclusiv 93% din populaţia urbană şi 27% din cea rurală. Numai 47% din populaţie avea acces la surse sigure de apă potabilă, în zonele rurale – numai 25%. Calitatea apei este afectată de diferite surse de poluare – nitraţi, fluor, poluare microbiană.


Accesul la sanitaţie îmbunătăţită este un privilegiu de care dispune doar 35% din populaţia rurală (81% din populaţia urbană). Totuşi, accesul la sanitaţie sigură şi apă potabilă a fost recunoscut de către ONU ca drept fundamental de bază. Reprezentanţa Moldovei a susţinut această declaraţie pe 27 iulie 2010 şi este de datoria statului să contribuie la realizarea acestui drept pentru toata populaţia ţării, nu doar pentru cea urbană. În Republica Moldova, populaţia rurală consumă apă de suprafaţă disponibilă în cantitate suficientă în numeroasele fântâni.


Totuşi, mai bine de 80% din populaţie consumă apă de proastă calitate, care nu este conformă standardelor internaţionale şi naţionale. Poluarea apelor reprezintă alterarea calităţilor fizice, chimice şi biologice produsă direct sau indirect, în mod natural sau în urma activităţilor umane.

 

Poluarea apelor de suprafaţă este cauzată în cele mai multe cazuri, de sectorul gospodăriei comunale (staţii de epurare, ape uzate, deversări ale apelor neepurate din sistemul comunal, managementul neadecvat al deşeurilor menajere solide), sectorul agrar (dejecţii animalie acumulate, depozite de pesticide etc.) şi sectorul energetic, cum ar fi depozitele de produse petroliere şi staţiile de alimentare cu petrol.


În zonele rurale, o sursă importantă de poluare a apelor de suprafaţă sunt latrinele – această formă arhaică de sanitaţie – responsabilă în mare parte de cantităţile excesive de nitraţi în fântâni. Dintre cele 785 de fântâni testate în cadrul proiectului « Apă şi sanitaţie sigură pentru toţi în Moldova » de către Mesagerii apei încadraţi de organizaţia Ormax, în cantităţi mari. Povara bolilor infecţioase şi cronice condiţionate de calitatea proastă a apei în Moldova constituie între 15 şi 20 % din cazurile tratate. Copiii sunt cei mai vulnerabili şi protejarea lor, în primul rând, ar trebui să fie o prioritate absolută.


Şcolile şi grădiniţele trebuie să fie alimentate în prioritate cu apă potabilă de buna calitate şi dotate cu sisteme de sanitaţie sigure, igienice şi prietenoase mediului, cum ar fi toaletele ecologice de tip Ecosan. Raisa Covali ACT Ormax 90% conţin între 250 mg/l şi 500 mg/l de nitraţi, ceea ce depăşeşte de 10 ori limita oficială de 50 mg/l fixată pentru apa destinată consumului curent.


Cu toate că nitraţii sunt necesari pentru dezvoltarea tuturor vegetalelor, ei pot fi toxici pentru organismele umane şi în special pentru copii. Precizăm ca nu atât nitraţii sunt toxici pentru organismul uman, ci reacţia provocată în urma transformării nitraţilor în nitriţi de către enzime. Nitriţii în cantităţi mari pot provoca oxidarea hemoglobinei care, în urma acestei reacţii, nu va mai putea transporta oxigenul în organism. Anume din această cauză limita reglementară a cantităţii de nitraţi în apa potabilă este fixată la 50 mg/l, iar unii medici preconizează pentru bebeluşi limita la 15mg/l.


În afară de cazurile de intoxicaţie acută provocate de nitriţi, relativ rare, cunoscute sub denumirea de cianoză infantilă, numeroase boli cronice şi infecţioase pot fi cauzate de calitatea proastă a apei care se traduce în majoritatea cazurilor prin prezenţa nitraţilor în cantităţi mari. Povara bolilor infecţioase şi cronice condiţionate de calitatea proastă a apei în Moldova constituie între 15 şi 20 % din cazurile tratate. Copiii sunt cei mai vulnerabili şi protejarea lor, în primul rând, ar trebui să fie o prioritate absolută.


Şcolile şi grădiniţele trebuie să fie alimentate în prioritate cu apă potabilă de buna calitate şi dotate cu sisteme de sanitaţie sigure, igienice şi prietenoase mediului, cum ar fi toaletele ecologice de tip Ecosan.


Raisa Covali ACT Ormax

Avem 12 vizitatori și nici un membru online

Eco Expert

Visitatori