ACT Ormax - Apreciere pe plan mondial de către ONU


Premiile au fost acordate la două categorii: 1. „Cele mai bune practici de management al apelor”; 2. „Cele mai bune practici de participare, comunicare, creştere a gradului de conştientizare şi educare a populaţiei”. ACT Ormax din Drochia (Republica Moldova) a cucerit locul întâi la categoria a doua, pentru implementarea programelor ecologice şi a proiectului „Apă şi sanitaţie sigură pentru toţi din Republica Moldova”.

 

Conform organizatorilor, premisele care au dus la acordarea premiului mare au fost abordarea pe scară largă a problemelor legate de apă şi contribuţia la implementarea drepturilor omului la apă şi sanitaţie prin intermediul colaborării dintre populaţie, societatea civilă şi autorităţile publice. Proiectul a avut 3 obiective principale: Sporirea gradului de conştientizare a populaţiei rurale din Republica Moldova prin intermediul mobilizării oamenilor asupra drepturilor fundamentale ale acestora la apă curată şi sanitaţie durabilă.

 

Consolidarea capacităţilor comunităţilor moldave în a dezvolta strategii de gestionare a sanitaţiei durabile şi de menţinere a apei sigure. Pledarea în faţa factorilor de decizie locali, naţionali şi internaţionali pentru facilitarea obţinerii accesului la apă sigură şi sanitaţie durabilă de către populaţia rurală.

 

Grupul ţintă al proiectului au fost 25.000 de cetăţeni din zonele rurale în 10 localităţi selectate din Nordul Republicii. Localităţile au fost selectate conform următorului criteriu de bază: Acces extrem de limitat la apă potabilă sigură şi sanitaţie în raport cu numărul cetăţenilor din localitate.

 

Principala strategie de realizare a obiectivelor proiectului a fost promovarea practicii de participare, antrenând populaţia locală în toate etapele de implementare a proiectului, combinând activităţi educaţionale (ateliere de lucru, trening-uri) cu activităţi practice (localizarea şi testarea fântânilor, identificarea surselor de poluare, activităţi de curăţire).

 

Toate măsurările calităţii apei au fost sistematizate în tabele cu date şi hărţi, astfel că acum populaţia din localităţile implicate în proiect cunoaşte gradul de poluare a fiecărei surse de apă. Un factor primordial ce a determinat succesul proiectului, aşa cum confirmă şi organizatorii evenimentului, a fost colaborarea publicului larg cu autorităţile de mediu şi cele publice locale.
Iniţiativa a implicat autorităţile locale, regionale şi naţionale în toate activităţile proiectului şi a constatat că suportul acestora a motivat participarea localnicilor. Pe lângă consolidarea capacităţilor autorităţilor locale, iniţiatorii au organizat şi o conferinţă la nivel naţional, însumând responsabilităţile tuturor pentru corpurile de apă, sanitaţie şi sănătatea oamenilor.


Astfel s-a identificat o listă determinată de activităţi necesare de întreprins pentru implementarea efectivă a drepturilor la apă sigura şi sanitaţie în Republica Moldova. Notă: Premiul este acordat anual, în două categorii: Categoria 1 se acordă celor mai bune practici de gestionare a apei, iar categoria 2 se atribuie celor mai bune practice participative, comunicare, sensibilizare şi practicile de educaţie. În fiecare an, un accent deosebit se pune pe tema selectată pentru Ziua Mondială a Apei.


Scopul Premiului ONU - Apă este de a promova eforturile de a-şi îndeplini angajamentele internaţionale din sectorul de apă până în 2015, prin recunoaşterea celor mai bune practici, care să poată asigura gestionarea durabilă a resurselor de apă şi de a contribui la realizarea obiectivelor şi ţintelor convenite.


sursa: http://mediu.gov.md Pagina oficială al Ministerului Mediului al Republicii Moldova.

Avem 11 vizitatori și nici un membru online

Eco Expert

Visitatori