Bio Filtre ca stație de epurare a apei uzate


Până în prezent resimțim pe sănătatea populației problemele ce țin de calitatea apei potabile și produsele agro - alimentarea din R. Moldova. În Moldova există probleme serioase cu accesul la apă potabilă de calitate care ar corespunde normelor și cerințelor emise de Organizația Mondială a Sănătății. La moment avem probleme ce țin de calitatea resurselor de apă, nu aplicăm managementul adecvat în domeniul protecției și utilizării corecte a resurselor acvatice. În Republica Moldova, 73 % din popula- ţia din mediul rural nu are acces la surse sigure de apă potabilă.


Numai 53% din populaţie are acces la sanitație, inclusiv 81% din populaţia urbană şi 35% din cea rurală. Calitatea neconformă a apei cauzează peste 20 % din bolile diareice acute. Peste 60% de copii de vârstă şcolară din Republica Moldova sunt expuşi riscului de a se îmbolnăvi din cauza apei neconforme şi a condiţiilor neadecvate de sanitație.


Dacă ne alimentăm și utilizăm apa potabilă în diferite scopuri atunci apare întrebarea, ce să facem cu apa uzată? Cum să o tratăm în condițiile noastre când nu dispunem du un sistem de canalizare și epurare a apei uzate? Evident că există soluții moderne care asigură tratarea apei la un nivel foarte înalt, însă aceste echipamente sunt foarte costisitoare și la momentul dat în comunitățile noastre această soluție nu este cea mai potrivită.


O soluție în domeniu tratării și epurării apei, pentru gospodăriile țărănești și localitățile rurale din Republica Moldova ar fi modelul de stații de epurare ZUC - Zonelor Umede Construite, așa numite filtre biologice. Tratarea apei uzate cu ajutorul acestor filtre biologice, nu este costisitoare și poate fi uşor aplicată în mediul rural. ZUC-urile (constructed wetlands) funcţionează în baza unor mecanisme biologice, fizice şi chimice, susţinute de elementele sistemului ca: plantele acvatice, microorganismele sau tipurile de sol sau substrat special folosite pentru dezvoltarea plantelor.


Eficienţa filtrelor biologice se datorează: costurilor reduse de construire şi operare, economicităţii energetice, monitorizării simple în timp, tehnologiei avansate, remedierii peisagistice a zonei şi atractivităţii pentru fauna sălbatică. Sistemul ZUC de epurare funcţionează fără consum de energie electrică. Este nevoie de energie doar la treapta de tratare mecanică. Acest lucru ne permite să definim o facilitate ecologică.

 

Echipa Ecotehnologia

Avem 10 vizitatori și nici un membru online

Eco Expert

Visitatori