Ecosan capricii s-au necesitate


Ce cunoaştem noi despre cultura sanitaţiei? Este o întrebare pe care o pun de multe ori la diverse categorii de persoane din R. Moldova. Interesant este faptul că majoritate respondenţilor mei nu cunosc mult despre sanitaţie. Pe de o parte accept acest răspuns, de oarece marea majoritate din populaţia ţărilor slab dezvoltate nu au de unde să cunoască acest subiect.


Cultura sanitaţiei nu a fost promovată din mai multe motive, se considera că discuţiile despre sanitaţie sunt de prisos sau sunt inutile. Suntem în anul 2012 dar utilizăm încă latrine cu hazna ca în timpul evului mediu. Această stare a condiţionat mai multe probleme, care se răsfrâng acum asupra sănătăţii noastre şi asupra mediului ambiant, ca rezultat este afectată pânza freatică, resursele de apă deja conţin un nivel sporit de nitraţi în combinaţie cu diverse bacterii şi viruşi.


La moment ne alimentăm cu apă pe care singuri o poluăm, organizaţiile de resort caută soluţii care nu pot fi implementate la moment. Concepte de proiecte mari cum ar fi alimentarea localităţilor din R. Moldova cu apă din fluviul Nistru nu sunt realiste. Fluviul Nistru acum suferă foarte mult, din cauza mai multor factori, naturali şi antropogeni.


Cu alte cuvinte, trebuie să ne învăţăm să gestionăm resursele de apă din localitatea de unde ne alimentăm. Cum să protejăm mediul și în același timp să utilizăm modele sigure de sanitaţie? La această întrebare există un răspuns ferm, şi anume pot să propun sistemul de sanitaţie sigură "Ecosan", acest sistem se mai numeşte şi veceu uscat. "Ecosan" este echivalentul abreviat al termenului „Ecological Sanitation", care în traducere din engleză înseamnă „Sanitaţie Ecologică".


Sistemul de sanitaţie ecologică Photo by Ormax reprezintă o tehnologie confortabilă de protejare a mediului ambiant. Desigur, este ceva nou pentru populaţia din Moldova şi pentru multe alte state din lume. Am construit aşa tip de veceu uscat, pentru o instituţie de învăţământ de tip public şi un alt model de tip individual pentru o familie din localitate rurală, totul funcţionează perfect.


Acum am deosebita plăcere să propun acest sistem de sanitaţie sigură şi fermierilor din zonele rurale. Primul program care a luat start pentru promovarea sistemului Ecosan în agricultură se implementează acum la nordul Moldovei în raioanele Drochia şi Făleşti.


Graţie proiectului "Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile în Moldova" care este implementat de Institutul Social Ecologic din Polonia în colaborare cu AO Cutezătorul şi ACT Ormax. Acest proiect deja a contribuit la faptul că, ca peste 200 de fermierii din nordul Moldovei, să cunoască mai mult despre sanitația sigură, protecția resurselor de apă potabilă cât și despre funcționarea veceului Ecosan, la moment se construiesc 10 modele demonstrative şi se organizează o campanie despre educațională despre sanitaţia sigură şi durabilă.


Evident că fermierii şi persoanele din zonele rurale sunt cei, care cu siguranţă pot folosi deşeurile stocate din Ecosan în agricultură. Deşeurile stocate separat, peste un anumit timp se transformă într-un material perfect de compost.
În aşa mod obţinem mai multe beneficii aşa cum ar fi: material fertilizant natural pentru îmbogăţirea solului, productivitate sporită de pe terenul agricol şi acces la sanitaţie sigură şi durabilă.

 

Activitățile ce țin de promovarea și realizarea conceptului de sanitație sigură Ecosan, din cadrul proiectului "Ecotehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile în Moldova" sunt realizate grație programului polonez de cooperare pentru dezvoltare 2012 al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone care este co-finanţat de organizațiile Church World Service și WECF.


Prin acest comunicat de presă aducem sincere mulțumiri susținătorilor conceptului de sanitație sigură și echitabilă Ecosan. Aceste exemple rămân a fi preluate de către fermieri, producători agricoli, ONG - uri, instituții şi primării pentru a obţine un mediu favorabil de existenţă.

Oleg ROTARI - ACT Ormax

Avem 11 vizitatori și nici un membru online

Eco Expert

Visitatori