Energia regenerabilă vine în Moldova

Un proiect în domeniul promovării tehnologiilor ecologice ce ţin de utilizarea energiei ecologice regenerabile, au iniţiat ecologiştii din nordul şi centrul R. Moldova.


Ideea principală constă în popularizarea şi promovarea unui nou concept de utilizare a tehnologiilor inovaţionale care pot fi confecţionate în condiţii de casă şi pot fi accesibile majorităţii populaţiei din R. Moldova.

 

Citește mai departe...

Apă potabilă și sanitație sigură pentru grădinița de la Dominteni în Moldova

Cu ocazia Zilei Mondiale a toaletei, pe 19 noiembrie 2013, ziarul francez Le Messager anunţa oficial lansarea proiectului Apă potabilă şi sanitaţie sigură pentru grădiniţa de la Dominteni în Moldova. Acest eveniment s-a desfăşurat la 7 octombrie 2013, în timpul vizitei în Moldova a Nataliei Dejean, responsabila proiectului din partea organizaţiilor franceze.

 

După o şedinţă de lucru cu partenerul local, Oleg Rotari, preşedintele organizaţiei Ormax, au făcut o vizită la grădiniţă. Directoarea instituţiei prin argumente justificative şi apreciabile a demonstrat necesitatea de îmbunătăţire a stării de igienă a instituţiei.

 

Citește mai departe...

ACT Ormax - realizări în domeniul dreptului la Apă şi Sanitaţie sigură

Apa şi sanitaţia – două subiecte de actualitate care ne frământă pe toţi cei care pledează pentru acces la apă potabilă de calitate şi sanitaţie sigură. În special, societatea civilă este alarmată, căci deşi se depun toate eforturile pentru a reduce inegalităţile în acest domeniu, 1 miliard şi jumătate de persoane nu au acces la apă potabilă. Circa 2,6 miliarde de persoane nu au acces la instalaţii sanitare.

 

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în fiecare zi, 34 de mii de persoane, inclusiv aproape 5000 de copii, mor din cauza apei potabile poluate. În această lume aşa-zisă „modernă” apa este un lux pentru peste o treime din umanitate, lucrul acesta este o dramă umană, istorică şi socială. Populaţia Moldovei, în special în zonele rurale, este confruntată cu această problemă fără a fi conştientă de impactul ei asupra sănătăţii, mediului şi, în special, asupra viitorului.

 

Citește mai departe...

2013 Cooperare în domeniul Apei

Anul 2013 este Anul Internaţională al Cooperării în Domeniul Apei. Obiectivul acestui An Internaţional este de a creşte gradul de conştientizare asupra potenţialului ridicat pentru cooperare şi asupra provocărilor întâlnite în managementul apei, în lumina nevoii crescînde pentru acces la apă.


Manifestările de pe parcursul acestui an evidenţiază iniţiativele de cooperare de succes din trecut şi identifică chestiuni arzătoare privitoare la educaţie, diplomaţie şi management transfrontalier al apei, cooperare financiară, context legal naţional/internaţional şi legăturile cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Începând cu anul 1993, la 22 martie a fiecărui an, se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Apei, manifestare ce pune în evidenţă aspecte legate de apa dulce.


În completarea temei internaţionale din acest an, Ziua Internaţionala a Apei 2013 este dedicată de semenea cooperării în domeniul apei. Naţiunile Unite şi UNESCO încurajează societatea civila şi organizaţiile să promoveze Anul Internaţional al Cooperării în Domeniul Apei şi Ziua Internaţională a Apei, iar ca sprijin pentru implementarea campaniilor pun la dispoziţie materiale promoţionale şi sfaturi pe pagina oficială a Zilei Internaţionale a Apei.

 

ACT Ormax - Apreciere pe plan mondial de către ONU

La 22 martie, de Ziua Internaţională a Apelor, la Haga (Olanda), a avut loc decernarea premiilor la cea de-a treia ediţie a evenimentului celor mai bune practici „Apă pentru viaţă”, eveniment desfăşurat sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Această acţiune a avut loc întru susţinerea Deceniului Internaţional „Apă pentru viaţă” 2005-2015. Ediţia recentă a fost axată pe cooperarea în domeniul apei, aşa cum 2013 este anul Cooperării în Domeniul Apei.

Citește mai departe...

Bio Filtre ca stație de epurare a apei uzate

În gospodăriile țărănești și în majoritatea localităților rurale din Republica Moldova populația se confruntă cu problema epură- rii apelor reziduale menajere care se infiltrează în sol poluând astfel resursele acvatice și solul.


Imperativul zilei de astăzi, este ca să avem un mediu mai sănătos și curat, utilizatorul din zonele rurale să aibă acces la apă potabilă și în același timp să nu polueze pânza freatică și solul cu apa uzată provenită din dejecțiile sectorul agricol și zootehnic.  

 

Realizarea acestui obiectiv, ecologiștii îl văd prin crearea filtrelor biologice ca sistem natural de epurare a apei.

 

Citește mai departe...

Avem 5 vizitatori și nici un membru online

Eco Expert

Visitatori