Energia alternativă regenerabilă potrivită pentru zonele din Moldova

Preţul permanent în creştere al energiei şi degradarea mediului înconjurător determină multe organizaţii să caute diferite soluţii alternative de producere a energiei.


Soarele, căldura şi vântul sunt 3 metode esenţiale de producere a energiei electrice regenerabile iar progresul tehnologic a făcut posibilă realizarea lor într-un interval scurt de timp şi a redus aproape la minim costurile acestora.


Astfel luând în considerare că petrolul şi gazele naturale sunt surse epuizabile, se pune problema găsirii unui nou tip de energie care să îndeplinească două condiţii: să fie ieftină şi să nu polueze. În prezent tot mai mult se face simţită incapacitatea multor oameni de a plăti serviciile sectorului energetic şi de aici se impune necesitatea de a se găsi alte modalităţi de obţinere a energiei, regenerabile şi inepuizabile.

 

Necesarul energetic în ţara noastră este bazat aproape în totalitate pe energia importată. Pe când ţările europene deja merg intens spre reducerea cât mai posibilă a folosirii energiei poluante şi costisitoare.


O soluţie ar fi obţinerea acestei energii din generatoarele eoliene care folosesc puterea vântului pentru a produce electricitate ceea ce în opinia experţilor este o activitate eficientă şi profitabilă. O altă modalitate ar fi energia solară care are eficienţă maximă pe perioada de vară şi poate asigura 100% din consumul de apă caldă al unei familii, tot ele generând şi energie electrică suficientă pentru luminatul spaţiilor.


Totuşi pentru Republica Moldova o ţară agrară, cea mai accesibilă şi potrivită sursă de obţinere a energiei regenerabile este biomasa din deşeurile agricole. Paiele constituie una din alternativele existente de aprovizionare cu căldură atât a spaţiilor publice cât şi a consumatorilor casnici. Ele sunt un bun înlocuitor al lemnului, al cărbunelor şi ale altor surse fosile de energie.


Cele mai importante rămân a fi plusurile acestei activităţi şi anume: reducerea dependenţei de importuri, costurile mult mai mici, scăderea emisiilor de gaze nocive în atmosferă, sporirea securităţii energetice, crearea de noi locuri de muncă, îmbunătăţirea confortului termic în instituţiile rurale (şcoli, grădiniţe, clinici, centre comunitare etc).


Astfel criza energetică şi poluarea intensă a mediului ambiant reprezintă unele din problemele ce necesită o remediere urgentă. Cauza lor principală o găsim în dependenţa omenirii de a folosi energie generată de combustibili fosili, iar de aici vine şi necesitatea găsirii unor noi surse de energie regenerabilă şi inepuizabilă.


Iana Cemortan - Echipa Ecotehnologia

Avem 4 vizitatori și nici un membru online

Eco Expert

Visitatori