Vă invităm la instruire în domeniul RET

 

Membrii Centrului Ecologic de Inovații Sociale - Ormax continuă realizarea programelor de instruire și dezvoltare în domeniul confecționării și aplicării Eco-tehnologiilor inovatoare pentru dezvoltarea durabilă și utilizarea energiei regenerabile ecologice.

 

Activitățile programului sunt axate pe domeniul de autonomie energetică locală și dezvoltarea rurală în contextul schimbărilor climatice.

 

Citește mai departe...

Biogaz din deșeuri organice prin tehnologii ecologice inovative

Pe data de 20 noiembrie 2016, la ferma ecologică ‘’Bio-cămara’’ de la Mănăstirea ‘’Nașterea Domnului’’ din s. Zăbriceni r. Edineț, Centru ecologic de inovații sociale - Ormax a organizat Seminarul și Atelierul de lucru "Energia Biogenă - obținerea biogazului din deșeuri organice".

 

Scopul seminarului a fost de a informa și de a instrui publicul interesat în procesul ce ține de obținerea și producerea biogazului din deșeuri organice.

 

Image00004


Experții de la Centrul ecologic "Ormax" au prezentat metode și modele de stații autonome pentru producerea biogazului. Ca model de stație de biogaz, mai atractiv pentru participanții de la seminar a fost modelul pentru gospodării familiale și ferme ecologice.

 

Citește mai departe...

Protecția și tratarea apelor prin tehnologii inovative

Pe data de 22 mai 2016 Centru ecologic de inovații sociale - Ormax a organizat seminarul și atelier de lucru "Apă și sanitație sigură, protecția și tratarea apelor reziduale prin tehnologii ecologice inovative".

 

Scopul seminarului a fost de a informa și de a instrui publicul interesat cu procesul ce ține de protejarea apelor de suprafață prin confecționarea și utilizarea veceurilor uscate și stațiilor autonome de epurarea apelor reziduale.

 

Image00020


La acest eveniment au participat experți locali și internaționali din domeniul protecției resurselor acvatice. Experții de la Centrul ecologic "Ormax" au prezentat modulul despre construcția și utilizarea stațiilor autonome de epurare, care funcționează în baza tehnologiilor de zone umede construite. Modulul despre sanitație sigură a fost prezentat de către Natalia Dejean de la Asociația "InterSolidar" France.

 

Citește mai departe...

Apă și sanitație sigură, protecția și tratarea apelor

Pe data de 22 mai 2016 Centru ecologic de inovații sociale - Ormax a organizat Seminarul și Atelier de lucru "Apă și sanitație sigură, protecția și tratarea apelor reziduale prin tehnologii ecologice inovative".

 

Scopul seminarului a fost de a informa și de a instrui publicul interesat cu procesul ce ține de protejarea apelor de suprafață prin confecționarea și utilizarea veceurilor uscate și stațiilor autonome de epurarea apelor reziduale.


La acest eveniment au participat experți locali și internaționali din domeniul protecției resurselor acvatice. Experții de la Centrul ecologic "Ormax" au prezentat modulul despre construcția și utilizarea stațiilor autonome de epurare, care funcționează în baza tehnologiilor de zone umede construite. Modulul despre sanitație sigură a fost prezentat de către Natalia Dejean de la Asociația "InterSolidar" France.


Ca alternativă la sistemele de sanitație care se folosesc în Moldova, expertul din Franța a propus pentru marea majoritate a populației din R. Moldova să utilizeze sistemul Ecosan. Sistemul Ecosan este unul dintre cele mai ecologice sisteme din domeniul sanitației sigure. Acest sistem nu afectează solul și apele de suprafață, deșeurile care se acumulează în containerele de stocare după un timp anumit se transformă în compost care mai apoi poate fi utilizat în agricultură ca fertilizant organic.


La eveniment au participat 26 de persoane interesate de tehnologiile inovaționale ecologice, persoane care s-au încadrat în proiect ca beneficiari direcți și indirecți.
Pentru cei interesați de Eco-tehnologii inovaționale a fost organizată o sesiune, în special, despre construcția și funcționarea echipamentelor și tehnologiilor de tip zonă umedă construită, stație autonomă de tratarea apelor reziduale, veceuri uscate Ecosan etc.


https://picasaweb.google.com/112395394568126778430/6303206955252528657


Participanții la instruirile organizate de către membrii CEIS "Ormax" au beneficiat de suport informațional și de broșura "Eco-tehnologii inovatoare la tine n comunitate" în care sunt descrise tehnicile de aplicare la nivel individual și comunitar.


Aceste activități au fost organizate în cadrul programului "Promovarea tehnologiilor de energie regenerabilă (RET) pentru dezvoltare rurală în contextul schimbărilor climatice" care este elaborat de către organizațiile CEIS Ormax Moldova, RCDA Georgia și Centrul RSS Drvar din Bosnia. Partenerii și finanțatorii programului: CWS Europe și Fundația Week of Compassion.


Centrul Ecologic de Inovații Sociale - Ormax

Instruire în domeniul utilizării Energiei Regenerabile Solare

Pe data de 24/04/2016, Centru ecologic de inovații sociale - Ormax a organizat seminarul și atelier de lucru "Energie Ecologică Regenerabilă - Colectoare Solare și Centrale Electrice Solare Autonome".

 

Scopul evenimentului a fost de a informa și de a instrui publicul cointeresat în procesul de confecționare, instalare, montare și utilizare a echipamentelor care produc energie termică și electrică din surse alternative de energie regenerabilă.

Image00024

La eveniment au participat 25 de persoane interesate de tehnologiile inovaționale ecologice, persoane care s-au încadrat în proiect ca beneficiari direcți și indirecți.

 

Citește mai departe...

Ne propune să introducem ecotehnologiile inovatoare ecologice în R. Moldova

Conferinţa Ecologică Naţională „Ecotehnologii inovatoare pentru dezvoltarea durabilă în Republica Moldova”, desfăşurată la Ţarigrad (Drochia) s-a terminat, însă experienţa continuă.


E unicul şi singurul eveniment de implicare participativă a cetăţenilor, reprezentanţilor autorităţilor publice locale, ale societăţii civile în domeniul promovării ecotehnologiilor.

 

Citește mai departe...

Avem 3 vizitatori și nici un membru online

Eco Expert

Visitatori