Despre site-ul ecotehnologia.info

Evaluare utilizator:  / 1

Stimați vizitatori, avem o deosebită plăcere să vă salutăm pe pagina web http://ecotehnologia.info

 

Acest site web este elaborat de către echipa ecologică Ormax, în baza experienței acumulate din activitățile și proiectele realizate de către echipa noastră în domeniul ecologic.


Tendinţa echipei noastre este de a contribui mult la protecţia mediului ambiant, prin aplicarea raţională a tehnologiilor şi practicilor ecologice, care pot fi accesibile pentru marea majoritate a populaţiei din R. Moldova şi de peste hotare.

 

Calitatea vieţii şi starea mediului ambiant se înrăutăţeşte cu zi ce trece. Resursele acvatice din ţară devin mai poluate, populaţia din zonele rurale se alimentează cu apă poluată şi nu are acces la o sanitaţie sigură şi echitabilă. Din cauză lipsei de surse financiare mulţi din localnici defrişează fâşiile forestiere, contribuind în aşa mod la provocările ce ţin de schimbările climatice care deja se resimt în Moldova şi pe întreg globul pământesc.


Pentru a îmbunătăţi calitatea mediului ambiant, este nevoie să învăţăm multe lucruri noi şi să pledăm pentru o gestionare adecvată a resurselor naturale şi acvatice, protecţia mediului şi utilizarea resurselor de energie regenerabilă.


Unul din scopurile echipei noastre constă în transmiterea torentul de informaţii şi a lecţiilor practice unde după însuşire, veţi fi capabili să aplicaţi noi tehnologii ecologice în domeniul reducerii impactului negativ asupra calităţii mediului ambiant. Totodată, veţi aplica în practică tehnologiile ce ţin de utilizarea energiei ecologice regenerabile, protecţia resurselor acvatice, purificarea şi tratarea corectă a apelor uzate, gestionarea corectă a deşeurilor menajere, sanitaţia sigură şi practici din agricultura durabilă.


Tot de pe paginile site-ului și a buletinului ecotehnologia.info, veţi afla despre diverse idei, propuneri, acţiuni, proiecte, scheme, tehnologii alternative de inovaţii care pot fi folosite pentru a proteja apa, solul şi biodiversitatea.


Tehnologiile ecologice pot fi cu siguranţă adaptate la condiţiile noastre de trai, contribuind în aşa fel la protecţia mediului şi reducerea sărăciei.

 

Dacă dvs. sunteţi interesaţi de activităţile noastre şi dacă consideraţi că împreună putem aduce soluţii noi, eficiente pentru reducerea problemelor de mediu din ţara noastră - Vă propunem să începem colaborarea noastră.


Oleg Rotari - ACT Ormax http://ecotehnologia.info

Avem 13 vizitatori și nici un membru online

Eco Expert

Visitatori